WIELKI TYDZIEŃ 

Aktualności  • Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy rozważać najważniejsze tajemnice naszego zbawienia. Opis Męki Pańskiej uświadamia nam ogrom Bożej miłości, dlatego starajmy się odnaleźć własne miejsce przy sercu Pana…

Parafia Michała Archanioła