1 Niedziela Adwentu

Aktualności 

• Rozpoczynając święty czas Adwentu wchodzimy w nowy rok duszpasterski. Przez kolejne miesiące będziemy pochylać się nad darem Eucharystii jako tajemnicą posłania wiernych do świata, w którym mamy dawać czytelne świadectwo życia chrześcijańskiego.

• W okresie Adwentu Msze święte roratnie o NMP będą odprawiane w naszej Parafii w ciągu tygodnia o godz.  6:30. Natomiast w kaplicy świętego Antoniego o godzinie 17:00.  Serdecznie zapraszamy  dzieci z lampionami oraz młodzież i dorosłych , aby  przygotować swoje serca na spotkanie z nadchodzącym Zbawicielem świata.

• We wtorek (30. XI.) święto św. Andrzeja, apostoła.

• W czwartek (2. XII.) z racji I czwartku miesiąca zapraszamy  na  Mszę roratnią o godz.6:30 a wieczorem w ramach pierwszego czwartku na 17.00. 

• W piątek (3. XII.) wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana. Spowiedź I piątkowa od 6.00 rano i od godz. 16.30 Msza święta o godz. 17 za chorych, do których udamy się tradycyjnie od 8.30. (Nie ma mszy św. o 7.00 w Kaplicy – jest o 17 00.

Spowiedź na pierwszy piątek w kaplicy przed rortatami od poniedziałku do czwartku 

• W sobotę (4. XII.) wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. 

Bóg zapłać za przygotowanie kościoła – sprzątanie kwiaty. O pomoc prosimy następną sobotę rodziny 521 do  530.

Przypominamy, iż na Boże Narodzenie kościół ubierają parafianie z Zubrzycy Dolnej. Bóg zapłać. 

• Od przyszłej  niedzieli Pan Organista rozprowadza w naszej świątyni  i w kaplicy opłatki wigilijne, które są szczególnym znakiem jedności i wspólnoty całej Parafii. Składane przy tej okazji ofiary są formą wynagrodzenia oraz wdzięczności za organistowską całoroczną posługę.  Opłatki będzie można oprócz niedziel nabyć w dni powszednie w domu Pana Organisty codziennie po godzinie 14:00. Zapraszamy. W zakrystii można nabyć świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

• Niech lektura Pisma Świętego, prasy katolickiej i Boże błogosławieństwo pomoże nam jak najlepiej przeżyć święty czas Adwentu.

Parafia Michała Archanioła