2 Niedziela Adwentu

Aktualności 

Zmarł +śp. EMIL SOLAWA – pogrzeb o 10.00. w środę.

• Rozpoczynając święty czas Adwentu wchodzimy w nowy rok duszpasterski. Przez kolejne miesiące będziemy pochylać się nad darem Eucharystii jako tajemnicą posłania wiernych do świata, w którym mamy dawać czytelne świadectwo życia chrześcijańskiego.

• W okresie Adwentu Msze święte roratnie o NMP będą odprawiane w naszej Parafii w ciągu tygodnia o godz.  6:30. Natomiast w kaplicy świętego Antoniego o godzinie 17:00.  Serdecznie zapraszamy  dzieci z lampionami oraz młodzież i dorosłych, aby  przygotować swoje serca na spotkanie z nadchodzącym Zbawicielem świata.

W sobotę msze św: 6 30 i 17.00 oraz o 17 w kaplicy.

• W poniedziałek (6. XII.) wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.

• We wtorek (7. XII.) wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dra Kościoła.

• W środę (8. XII.) uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Godzina Łaski o godz. 12.00.

• W przyszłą niedzielę (12. XII.) Święto Pszczelarzy z okazji wspomnienia św. Ambrożego, ich Patrona.

Bóg zapłać za przygotowanie kościoła – sprzątanie kwiaty. O pomoc prosimy następną sobotę rodziny 531 do  540.

Przypominamy, iż na Boże Narodzenie kościół ubierają parafianie z Zubrzycy Dolnej. Bóg zapłać. 

• Od przyszłej  niedzieli Pan Organista rozprowadza w naszej świątyni  i w kaplicy opłatki wigilijne, które są szczególnym znakiem jedności i wspólnoty całej Parafii. Składane przy tej okazji ofiary są formą wynagrodzenia oraz wdzięczności za organistowską całoroczną posługę.  Opłatki będzie można oprócz niedziel nabyć w dni powszednie w domu Pana Organisty codziennie po godzinie 14:00. Zapraszamy. W zakrystii można nabyć świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Gościliśmy dzisiaj ojca Mirosława Słowaka, który wygłosił do nas słowo. Po mszy świętej Misjonarz rozprowadzał kalendarze misyjne. Bóg zapłać za złożone ofiary na misje. 

Codziennie od godziny 10.00 będzie pobierane ubezpieczenie budynków u p. Marii Wróbel. Przynosimy ostatnią polisę.

W Zimnej Dziurze 12 XII kiermasz Świąteczny. Dochód przeznaczony na szkołę nr 3.

Parafia Michała Archanioła