Aktualności 

• Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy rozważać najważniejsze tajemnice naszego zbawienia. Opis Męki Pańskiej uświadamia nam ogrom Bożej miłości, dlatego starajmy się odnaleźć własne miejsce przy sercu Pana Jezusa i prośmy Go o pomnożenie skarbu wiary, byśmy w jej świetle kształtowali nasze życie.

• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.

• Możliwość skorzystania z sakramentu Spowiedzi świętej w poniedziałek  od godz. 14.00  do 17.00 

• W poniedziałek (11. IV.)  6.30 – msza święta

• We wtorek (12. IV.)  6.30 – msza święta

• W środę  (13. IV.)  6.30 – msza święta

• W Wielki Czwartek  (14. IV.)  18.00 –  Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 

 Zawiązanie dzwonów. Po mszy św przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i rozpoczęcie  adoracji do 21.00  Będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz kapłaństwa. Jest to czas na indywidualną rozmowę z Panem Jezusem.

• W Wielki Piątek (15. IV.) jako jedyny dzień w roku nie ma Mszy świętej, bo najdoskonalszą ofiarę za nas wszystkich złożył Jezus Chrystus na Golgocie. Naszą wdzięczność wyrazimy podczas Drogi krzyżowej o godz. 17.30. 

Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 18.00 

Czas na refleksję oraz rozważenie Bożej miłości płynącej z Krzyża będzie od godz. 23.00 

Zapraszamy do Adoracji:

g. 23 – Młodzież

g, 24 – Mężczyźni

g. 1 -2 600 -500

g. 2-3 499 – 400

g. 3-4 399 -300

g. 4- 5 299 – 200

g. 5-6 199 – 100

g. 6-7  99 -1

g. 7 -8 Zubrzyca Dolna

• W Wielką Sobotę (16. IV.) Adoracja, Poświęcenie Pokarmów. Zmartwychwstanie g. 18.00

Poświęcenie pokarmów 

g. 10.00 w Kościele Św. Michała

g. 12.00 – Kaplica Św. Antoniego

g. 12.30- Skansen 

Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 18.0.  Na zakończenie liturgii paschalnej procesja rezurekcyjna wokół kościoła. 

W czasie procesji prosimy o zabranie chorągwi, feletronów, zapraszamy dzieci do sypania kwiatów. Zapraszamy Orkiestrę, Strażaków i Zespół.  

• Prośmy Jezusa Miłosiernego, by dni Wielkiego Tygodnia oraz nadchodzące Święta były przeżywane w atmosferze pokoju i wzajemnej miłości.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (17.IV)

Msze: 8.00; 9.30 kaplica. 11.00  Suma. 16.00

Poniedziałek Wielkanocny (18.IV)

Msze: 8.00; 9.30 kaplica. 11.00 Suma. Nie ma mszy o 16.00

By

Parafia Michała Archanioła