6 Niedziela Zwykła

Aktualności 

  • Każda niedziela przypomina nam o radości Zmartwychwstania. Apostoł narodów mówi wprost, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara i bylibyśmy ludźmi godnymi politowania. Dopiero w blasku tej prawdy nabierają sensu Jezusowe błogosławieństwa z dzisiejszej Ewangelii.
  • W poniedziałek (14. II.) święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.
  • Bóg Zapłać za sprzątanie kościoła Zubrzycy Dolnej. Zapraszamy do pomocy Zubrzyca Górną od 1 do 10. Na Wielkanoc kościół ubierają mieszkańcy od numeru 31 do 60. 
  • Dziękujemy za odśnieżanie tras wokół kościołów i drogi do kościoła. 
  • Dziś szczególnie modlimy się o pokój na Ukrainie. 
  • W przyszłą niedzielę składka dla Orkiestry
  • Zachęcamy do pogłębienia wiedzy religijnej przez lekturę Pisma świętego, wartościowych książek oraz prasy katolickiej, która jest dostępna w naszej świątyni. 
  • Ksiądz Janusz zaprasza do udziału w Kolonii w Sopocie. Termin od 18 do 30 lipca 2022. Kolonia jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży od 1 klasy do 16 lat. Uczestnicy są podzieleni na grupy wiekowe. Każda grupa ma swojego wychowawcę.  Wypoczynek odbywa się na terenach Kurortów Sopockich – Kamienny Potok. Kolonia jest już organizowana 17 raz. Można powiedzieć, że uczestniczyło w niej około. Szczegóły na Facebook  – jedziemyzwami.pl

• Niech Święty Archanioł Michał – patron Kościoła w Zubrzycy Górnej otacza wszystkie Rodziny opieką, byśmy dzięki Bożej łasce mogli wzrastać w wierze i wdzięczności Bogu za każdy kolejny dzień życia.

Parafia Michała Archanioła