Chrzty

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z USC
 • akt sakramentu małżeństwa
 • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (świadectwo prowadzenia chrześcijańskiego życia pobierane z parafii, w których mieszkają)
 • karteczki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych
 • pozwolenie od własnego księdza proboszcza, gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii

Obowiązki rodziców dziecka:

 • przygotowują się do chrztu dziecka,
 • są obecni,
 • publicznie proszą o chrzest,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • wyrzekają się szatana,
 • składają wyznanie wiary,
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy,
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (Spowiedź Św., I Komunia Św., Bierzmowanie),
 • są świadkami wiary dla dziecka,
 • przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
 • spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
 • świętują dzień Patrona,
 • uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • wyznaczeni przez rodziców
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • modlą się za chrześniaka
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę
Parafia Michała Archanioła