Kolęda 2021/2022


Serdecznie dziękujemy za przyjęcie wizyty duszpasterskiej.

Wtorek – 11.01.2022 godz. 14,30 

– od Pani Małgorzaty Diurczak, do Pana Henryka Diurczak – 22 domy.

Czwartek – godz. 14,30 

– od Pana Józefa Omylaka, Do granicy z Dolną Zubrzycą 21 domów.

————–

26. 12. 2021 Niedziela

Ks. Proboszcz- godz. 13.30 – Zakamionek.

27.12.2021 Poniedziałek

Ks. Wikariusz – od godz. 8. 00 z Ochlipowa do Państwa Miąskowskich – 60 domów.

Ks. Proboszcz – od godz. 8.00 – Z granicy do Pana Eugeniusza Kowalczyka (Na Jazisku)

28.12.2021 Wtorek

Ks. Wikariusz – od godz. 8.00 od Państwa Świerczków do Pana Józefa Kulawiaka – 60 domów.

29.12.2021 Środa

Ks. Wikariusz – od godz. 8.00 z Solawówki do Cecylii Pawlak –  60 domów.

Ks. Proboszcz – od godz. 8.00 od Pana Stanisława Pioska do Pana Eugeniusza Kowalczyka (u Kotyrbów)

30.12.2021 Czwartek

Ks. Wikariusz – od godz. 8.00 od Pani Anieli Kulak, na Mszalówkę następnie na Grobarzówkę aż do Państwa Misińców. – 60 domów

Ks. Proboszcz – od godz. 8.00 od Pana Jana Gwiżdża do Pani Heleny Torba.

Kolęda Ks. Proboszcz

Poniedziałek – 03.01.2022 godz. 8,00

 – z Chrapkówki w dół, do Pana Kazimierza Pawlaka – 39 domów.

Wtorek – 04.01.2022 godz. 8,00

 –  Brzyzek – od Pana Henryka Węgrzyna, do Pana Bronisława Kulaka – 42 domy.

Środa – 05.01.2022 godz. 8.00

 od Pana Eugeniusza Zachory do Skrzyżowania – 49 domów

Poniedziałek – 10.01.2022 godz. 8,00 

– od Pana Henryka Pioska, po kościół – do Pana Stanisława Utraty – 28 domów.

Kolęda Ks. Wikariusz

Poniedziałek –  03.01.2022 godz. 14,30

 – Tomaszówka – 25 domów.

Wtorek –  04.01.2022 godz. 14,30

 – od Pana Kazimierza Litwiaka, do Pana Władysława Kowalczyka – 17 domów.

Sobota – 08.01.2022 godz. 8,00 

od Pani Emilii Dyrda, do Państwa Pardel – 43 domy.

Poniedziałek – 10.01.2022 godz. 14,30 

– od kościoła w dół, do Pana Bogdan Misińca – 24 domy.

Parafia Michała Archanioła