Odpusty

29 września: Odpust ku czci św. Michała Archanioła

Parafia Michała Archanioła