Pogrzeby

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo zgonu (karta zgonu)
  • Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej (akt zgonu)
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  • Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemna zgoda na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania
  • Wstępne zaświadczenie od zarządcy cmentarza o terminie pogrzebu
Parafia Michała Archanioła