Śluby

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:

  • Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
  • Świadectwo bierzmowania.
  • Świadectwo uczestnictwa w katechezach dla narzeczonych
  • Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
  • Dowody osobiste.
  • Dokument z USC – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

W dniu ślubu 10 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się w Zakrystii aby:

  • złożyć brakujące podpisy,
  • przynieść obrączki,
  • dostarczyć potwierdzenie spowiedzi przedślubnej
Parafia Michała Archanioła